Search

Tổ chức nhân sự

Giám đốc: TS. ĐINH ĐỨC TIẾN

Phó giám đốc: Ths. PHAN TUẤN LONG

 • Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 • Mobile: 0913476335
 • Email: longpt@ntu.edu.vn

Phó giám đôc TS. PHẠM VĂN THU

 • Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Mobile: 0914005180
 • Email: thupv@ntu.edu.vn

Ths. HUỲNH TẤN ĐẠT

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 • Mobile: 0907593352
 • Email: datht@ntu.edu.vn

Ths. NGUYỄN VĂN HIỀN

 • Chức vụ: Phó trưởng phòng
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Mobile: 0982104499
 • Email: hiennv@ntu.edu.vn 

Ths. NGUYỄN TUẤN ANH

 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Mobile: 0353697048
 • Email: tuananh55.dt@gmail.com

Ks. NGUYỄN CÔNG CHÁNH

Ths. VŨ VĂN DU

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Mobile: 093254453
 • Email: duvv@ntu.edu.vn

Ks. NGUYỄN XUÂN TUẤN

 • Chức vụ: Phó trưởng phòng
 • Chuyên ngành: Xây dựng
 • Mobile: 0905807984
 • Email: xuantuanxd84@gmail.com

Trung cấp. NGUYỄN VÕ AN

 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên ngành: Điện kỹ thuật
 • Mobile: 0974884549
 • Email: nguyenvoan87@gmail.com

Cử nhân. NGUYỄN VÕ HỒNG VÂN

Cử nhân. PHẠM THỊ YẾN NGOAN

Ths. TRỊNH VĂN BÌNH

 • Chức vụ: Quản đốc
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Mobile: 0986951231
 • Email: binhtv@ntu.edu.vn

LÊ VĂN CHỨC

LÊ TẤN HƯNG

NGUYỄN VĂN THẮNG