Search

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

VIDEO

Hạ thủy tàu cá DVHC Gia Linh 3: Tiếp nối thành công của mẫu tàu Thu mua thủy sản Dóc Ninh và Thủy Tiên. Ngày 01/4/2022 Viện NCCT Tàu Thủy đã hạ thủy và chạy thử thành công tàu Gia Linh 3. Cảm ơn những nhà đánh bắt kỳ cựu đã đóng góp ý kiến để mẫu tàu ngày càng hoàn thiện. Kỳ vọng mang lại hiệu quả trong khai thác!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM TÀU THUYỀN