Tàu thuỷ do UNINSHIP thiết kế và chế tạo tại xưởng Hòn Rớ, Nha Trang-Phần 2

Thuyền vỏ composite mô phỏng thuyền gỗ, sản phẩm kết hợp truyền thống và hiện đại

Thuyền vỏ composite mô phỏng thuyền gỗ

Thuyền vỏ composite mô phỏng thuyền gỗ-Nhìn ngang

 Thuyền vỏ composite mô phỏng thuyền gỗ

Thuyền vỏ composite mô phỏng thuyền gỗ-Nhìn phía mũi

Thuyền vỏ composite mô phỏng thuyền gỗ

Evason 1, 2 (Hideway Nha Trang Co.LTD)


Tàu KIỂM LÂM CÀ MAU

KLCM 01

Tàu KIỂM LÂM CÀ MAU hạ thủy ngày 10/8/2012


 

Tàu chuyên chở nước biển sạch – NAM MIỂN TRUNG

NMT-01a

NMT-04

Tàu chuyên chở nước biển sạch – NAM MIỀN TRUNG hạ thủy ngày 15-6-2012


 

Tàu Long Phú  

LP11-031

Tàu Long Phú 11CH-031, tháng 3/2012 


 

Tàu khách hai thân 

Long phu 17-5

Tàu hai thân Long Phú 17-5, Hạ thủy tháng 1/2012


 

Tàu EVASON  (Evason Hideway group) 

Evason10-01

Tàu EVASON-10 (Evason Hideway group) Hạ thủy tháng 10-2011


 

 

———–

UNINSHIP