Tách khuôn tàu CAT-01

CAT-01 là tàu hai thân vỏ composite, được thiết kế bởi UNINSHIP. Phần kết cấu thân tàu được tính theo quy trình do UNINSHIP xây dựng. Sau gần 30 ngày thi công, sáng nay 11/8/2010, UNINSHIP tiến hành tách thân tàu ra khỏi khuôn. Sau đây là vài hình ảnh về thân tàu CAT-01.

Thân tàu được cẩu ra khỏi khuôn

Thân tàu được cẩu ra khỏi khuôn

Chuẩn bị định vị

Chuẩn bị định vị

Thân tàu được định vị trên các gối kê

Thân tàu được định vị trên các gối kê

————————–

Vĩnh Phát. UNINSHIP