Quan điểm của Lý Quang Diệu về Hoa Kỳ và Trung Quốc

Ngày 23/3/2015, thế giới thương tiếc tiễn đưa Cựu thủ tướng Singapor về chốn vĩnh hằng. Có thể có nhiều đánh giá khác nhau về Ông, nhưng với chúng tôi, Ông vẫn là một trong những người kiệt xuất, người đã góp công lớn cho việc hình thành một nước Singapor hiện đại như hiện nay. Lý Quang Diệu không những là nhà kinh bang tế thế tài ba, mà còn là nhà nghiên cứu chính trị kiệt xuất. UNINSHIP xin gửi đến quý vị quan tâm một số bài viết của Ông về hai cường quốc trên thế giới hiện nay do tạp chí Nghiên cứu thế giới ấn hành. Nghiencuuquocte.net-201-Ly-Quang-Dieu-ve-chinh-tri-Trung-Quoc
Nghiencuuquocte.net-151-Ly-Quang-Dieu-viet-ve-Hoa-Ky.

UNINSHIP