NHÂN SỰ UNINSHIP 9-2021

VIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU THỦY
Địa chỉ: 44 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-3714377; 3714476 ; Fax: 0258-3714025
Email: vnccttt@ntu.edu.vn  ;  Website: vientauthuy.com.vn
————————-
NHÂN SỰ UNINSHIP TỪ THÁNG 9-2021

Anh NS 1

2.1

2.2

UNINISHIP