NHÀ HÀNG NỔI TY MẬP VÀ 10 PHÙNG

NHÀ HÀNG NỔI VỎ COMPOSITE TY MẬP VÀ 10 PHÙNG

Ngày 23/6 và ngày 04/7/2018, UNINSHIP đã hạ thủy các Nhà hàng nổi (NHN) Ty Mập và Mười Phùng. Đây là chiếc thứ 7 và 8 do UNINSHIP thiết kế và thi công.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

1. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN:

1.1 Nhà hàng nổi Ty Mập:

- Chiều dài lớn nhất                         Lmax     =          16,00 m

- Chiều rộng lớn nhất                       Bmax    =            8,50 m

- Chiều cao mạn                               D         =          1,00 m

- Chiều chìm trung bình                    d          =          0,30 m

- Số lượng khách                              n          =         100 người;

1

1.2 Nhà hàng nổi Mười Phùng:

- Chiều dài lớn nhất                         Lmax     =          18,00 m

- Chiều rộng lớn nhất                       Bmax    =            8,50 m

- Chiều cao mạn                               D         =          1,00 m

- Chiều chìm trung bình                    d          =          0,30 m

- Số lượng khách                              n          =         120 người;

3

2. BỐ TRÍ CHUNG:

Toàn bộ sàn boong có kết cấu sandwich, được bố trí 10 -12 dãy bàn, đủ chỗ cho 100-120 khách ngồi và không gian cho nhân viên phục vụ.

Hệ thống khung dàn được gia công bằng vật liệu Inox 304.

Nhà hàng được định vị cố định nhờ 8 cọc bích dọc 2 bên mạn thông qua hệ thống neo cố định;

Bố trí 02 cụm toa lét với két chứa 2000 lít và 01 nhà bếp bằng vật liệu composite, đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

2

3. TRANG BỊ

NHN được lắp đặt các trang thiết bị an toàn: Hệ thống báo nước, hệ thống cứu hỏa, hệ thống cứu sinh, hệ thống thông hơi, hệ thống điện và báo hiệu, hệ thống chằng buộc… đáp ứng tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam.

 

1

Sự ra đời liên tiếp các NHN bằng vật liệu composite đã góp phần thay đổi bộ mặt khu phục vụ ăn uống trên biển Làng Chài, vừa đảm bảo duy trì hoạt động của các đơn vị kinh doanh, vừa đáp ứng được yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường. Đóng góp giải pháp kỹ thuật cho vấn đề đã từng là sự kiện nhức nhối đối với cơ quan chức năng và người kinh doanh.

UNINSHIP