Kiểm nghiệm sức bền vật liệu, NDT- kiểm tra không phá huỷ ; Chuyển giao công nghệ

Kiểm nghiệm

Kiểm nghiệm sức bền (Uốn, kéo, nén, va đập) và độ lão hóa vật liệu Polyme-composite.

Thực hiện NDT (Kiểm tra không phá huỷ) các kết cấu tàu thuyền.

Chuyển giao công nghệ

Hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ chế tạo vật liệu composite.

 

SHIP ANIMATION

——-

UNINSHIP