KHUYẾN HỌC

Phi lộ
Tác phẩm Khuyến học do nhà nghiên cứu người Nhật Fukuzawa Yukichi (1834-1901) viết năm 1871 với mục đích khuyến khích tinh thần học tập người dân Nhật Bản, đến nay hầu như vẫn còn nguyên giá trị, ngay cả đối với người Việt chúng ta trong giai đoạn hiện nay. UNINSHIP xin gửi đến bạn đọc, những người quan tâm về văn hóa Nhật bản, tài liệu tham khảo đặc thù này. KHUYẾN HỌC – FUKUZAWA YUKICHI