Hợp tác với Viện Khoa Học Việt Nam Nghiên cứu thiết kế công nghệ và thi công Ekranoplan

Đây là dự án nghiên cứu chế tạo thử nghiệm tàu đệm khí động học  – EKRANOPLAN .

Dự án hợp tác với Viện Khoa học Việt Nam – UNINSHIP

Hình: mô hình thử nghiệm trên vịnh Nha Trang do phi công thử nghiệm của Trường Chỉ Huy Kỹ Thuật Không Quân Nha Trang đảm nhiệm

Hình: mô hình thử nghiệm trên vịnh Nha Trang do phi công thử nghiệm của

Trường Chỉ Huy Kỹ Thuật Không Quân Nha Trang đảm nhiệm

 

———

Bài và ảnh: TS. Nguyễn văn Đạt. UNINSHIP