Hạ thủy tàu Hậu Điển

Ngày 04/01/2010 Viện NCCT Tàu thuỷ đã hạ thuỷ tàu chở nước bằng vật liệu composite, ký hiệu Hậu Điển 01. Đây là chiếc thứ nhất trong seri tàu cung ứng nước biển sạch cho các trại tôm giống khu vực Ninh Thụân – Bình Thuận, hoạt động ở ven biển Nam Trung bộ.

Đặc tính kỹ thuật của tàu: 

  1. Kích thước chính: Dài x Rộng x Cao = 20,30 x 5,10 x 1,8m
  2. Máy chính          : ISUZU, Nhật, công suất 150Hp.
  3. Bố trí chung     :Tàu chế tạo bằng vật liệu composite.

Tàu có chức năng cung cấp nước biển sạch cho các trại sản xuất tôm giống ven biển; hệ thống nhiên liệu có thể đảm bảo cho khả năng hoạt động liên tục trong 60 giờ.

Tàu hậu điền

Tàu Hậu Điển góp phần giải quyết tình trạng tôm giống nhiễm bệnh, nước biển sạch được chở từ các vùng biển cách bờ khoảng 7-10 hải lý, cung cấp cho các trại tôm giống, bảo đảm loại trừ tình trạng dịch bệnh do nguồn nước ô nhiễm từ ven bờ (là hiện tượng khá phổ biến hiện nay).

HD-09

 Tàu Hậu Điển – 01

————–

Vĩnh Phát