CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019

2019-happy-new-year

I. UNINSHIP 2018

2018 đánh dấu sự chuyển trọng tâm định hướng hoạt động của UNINSHIP theo sự thay đổi của nhu cầu xã hội, tuy chưa thật sự có những thành quả nổi trội, nhưng đã tạo được một số nền tảng cho hoạt động KHCN trong những năm tới. Một số kết quả đạt được trong năm 2018:

 1. Có nhiều cải tiến về công nghệ, đặc biệt trong nghiên cứu thay đổi kết cấu và nâng cao tính thẩm mỹ. Đã thiết kế 03 phiên bản Nhà hàng nổi bằng vật liệu composite, trên cơ sở đó đã chế tạo nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở phục vụ du lịch biển; Đã thiết kế và thi công hoàn chỉnh tàu cao tốc cấp SB, đón đầu nhu cầu du lịch biển ngày càng tăng về lượng và đòi hỏi cao về chất. Đã thiết kế và thi công mẫu tàu DVHC phù hợp với điều kiện kinh tế của ngư dân;
 2. Các cán bộ chủ chốt hoàn thành chương trình học tập, hứa hẹn trở thành lực lượng nghiên cứu chuyên sâu, góp phần tạo nên những sản phẩm có hàm lượng khoa học, tạo lợi thế cạnh tranh trong sản xuất;
 3. Đã triển khai nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị thêm hệ thống triền đà, hệ thống cẩu nâng, bổ sung thiết bị chuyển dùng phục vụ Xưởng đóng tàu và Phòng Kiểm nghiệm; Trang thiết bị ngày càng hoàn thiện là một trong những thành quả khích lệ, là một trong những lợi thế của Viện;
 4. Đã sắp xếp và phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chủ chốt, góp phần hợp lý hóa cơ cấu nhân sự và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có điều kiện cọ xát và phát huy tác dụng. Đội ngũ CBKT hoạt động hiệu quả, tạo nên sản phẩm có giá trị kỹ thuật được khách hàng thừa nhận;
 5. Công tác bảo vệ môi trường ngày càng đi vào nề nếp, nhà xưởng và khu vực xung quanh luôn trong tình trạng sạch gọn. Ý thức bảo vệ môi trường đã dần trở thành một nét văn hóa của toàn thể CBVC Viện;
 6. Thu nhập được duy trì ổn định, là cơ sở cho sự làm việc toàn tâm toàn ý của toàn thể CBVC Viện.

II. KỲ VỌNG UNINSHIP 2019:

Tiễn đưa năm 2018 với nhiều dấu ấn và cả sự trăn trở, UNINSHIP 2019 tiếp tục phát huy truyền thống chung sức chung lòng, kỳ vọng hoàn thành một số mục tiêu cơ bản:

 1. Đầu tư nghiên cứu thiết kế chế tạo những sản phẩm xã hội cần và liên quan đến thế mạnh của đơn vị thông qua các đề tài cụ thể; Tập trung cải tiến công nghệ thi công các sản phẩm cao cấp phục vụ tàu thuyền và xây dựng; Chú trọng công tác tiếp thị và quảng bá sản phẩm, thực hiện một số giải pháp nhằm nhanh chóng đưa các sản phẩm mới đến khách hàng;
 2. Nghiên cứu ứng dụng những thành tựu mới của thế giới và trong nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động;
 3. Tiếp tục xây dựng Văn Hóa UNINSHIP, làm kim chỉ nam cho mọi ứng xử và hành động của toàn thể CBVC, xem đó là cốt lõi của sự phát triển.
 4. Tiếp tục đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Xưởng đóng tàu, Phòng Thiết kế và Phòng Kiểm nghiệm; Hỗ trợ nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ kỹ thuật đang theo học các khóa Sau đại học.
 5. Tiếp tục tinh gọn đội ngũ người lao động, chú trọng lực lượng công nhân có tay nghề cao; Cải thiện đời sống toàn thể CBVC Viện. Tham gia các chương trình đóng góp phúc lợi xã hội.

 Xin chúc tất cả các Thành viên và Gia đình năm mới 2019: AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

NGUYỄN VĂN ĐẠT