CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Happy new year 2018-1

I. DẤU ẤN UNINSHIP 2017

  1. Đánh dấu sự phát triển vượt bậc về năng suất lao động. Là năm có số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng nhất từ trước đến nay. UNINSHIP thực sự đã trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng quan tâm và tin cậy.
  2. Tiếp tục thực hiện nhiều cải cách về cải tiến quy trình công nghệ và phương pháp quản lý. Với những cải tiến về kết cấu, quy trình thi công, về phân công lao động.. đã góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
  3. Sự trưởng thành của các cán bộ kỹ thuật trẻ, sự đổi mới và tâm huyết của lớp cán bộ lão thành đã giúp UNINSHIP giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong hoạt động của Viện. Kinh nghiệm và năng lực tích lũy đã giúp Viện có những sách lược hợp lý để thực hiện tốt chiến lược phát triển của đơn vị. Các đề tài khoa học và sản phẩm của Viện luôn dựa trên nhu cầu thực tế của xã hội và do vậy đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được xã hội thừa nhận.
  4. Mối quan hệ với các đối tác truyền thống ngày càng được tăng cường, góp phần giúp Viện hoạt động ổn định. Nền tảng văn hóa ứng xử UNINSHIP đã thấm sâu vào từng cá nhân và thể hiện bằng những hành động cụ thể, đem lại sự kính nể, niềm tin và tình thân ái với hầu hết các đối tác của Viện.
  5. Thu nhập và đời sống của toàn thể CBVC UNINSHIP được cải thiện rõ rệt, nhất là với công nhân lao động trực tiếp.

II. KỲ VỌNG UNINSHIP 2018:

Lưu luyến tiễn đưa năm 2017 với nhiều dấu ấn đáng nhớ, UNINSHIP 2018 kỳ vọng tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống, cố gắng hoàn thành một số mục tiêu cơ bản:

  1. Tiếp tục cải tiến công nghệ và công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm xã hội cần và liên quan đến thế mạnh của đơn vị; Tiếp tục xây dựng các mẫu tàu cá phù hợp với điều kiện kinh tế của ngư dân; Tập trung phát triển các sản phẩm cao cấp phục vụ du lịch biển; Tiến bước vững chắc đến mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite của Việt Nam và khu vực.
  2. Bổ sung và hoàn thiện Văn Hóa UNINSHIP, làm kim chỉ nam cho mọi ứng xử và hành động của toàn thể CBVC, xem đó là cốt lõi của sự phát triển.
  3. Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Xưởng đóng tàu, Phòng Thiết kế và Phòng Kiểm nghiệm; Chú trọng phát triển đội ngũ và nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ kỹ thuật đang theo học các khóa Sau đại học. Xây dựng một số đề tài cấp Viện đáp ứng nhu cầu thực tế.
  4. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ triệt để nguyên tắc: “Hiệu quả công việc + Bảo về môi trường = Phát triển bền vững;
  5. Tiếp tục cải thiện đời sống toàn thể CBVC Viện, thực hiện chính sách ưu đãi với những người có thâm niên cao, công nhân lao động trực tiếp. Tham gia các chương trình đóng góp phúc lợi xã hội.

 Thay mặt UNINSHIP, xin chúc tất cả các thành viên và gia đình, xin mạn phép kính chúc đất nước chúng ta năm mới 2018: BÌNH AN, HẠNH PHÚC, MAY MẮN.

UNINSHIP