Sản phẩm

  • Tàu KING YACHT

    Ngày 06/02/2009, Viện NCCT Tàu Thủy đã tiến hành hạ thủy tàu KING YACHT. Đây là tàu vỏ composite lớn nhất (tính đến thời điểm này) được Viện thiết kế và chế tạo. Là tàu vỏ composite đầu tiên ở Việt Nam thực hiện đồng thời 3 chức năng: Du lịch biển, Nhà hàng và Khách sạn.