Canô chế tạo tại UNINSHIP

Gia Nghia 02

Gia Nghia 01

Ca nô GIA NGHĨA-01 xuất xưởng 7/2012

ca noTTD3-03

Ca nô Cty Truyền tải điện 3 (8/2011) 

Hoang Lam-02

HOÀNG LÂM-HẠ LONG – 01 (9/2011)

Evason-05-02

Evason 05 Cty du lịch Hồng Hải 

HoaPhat cano-13

Ca nô Hòa Phát 

Cano keo du luon the thao-01

Ca-nô kéo dù lượn thể thao

cano cuu ho quan khu 5

Ca Nô cứu hộ Quân khu 5 (1/2011)

SANYO DIGITAL CAMERA

Canô Cù Lao Chàm 02 

SANYO DIGITAL CAMERA

Canô Hải quan Bình Định

SANYO DIGITAL CAMERA

Cano85Hp02

SANYO DIGITAL CAMERA

Cano5.5-011

Canô Cù Lao Chàm -Huế

cano-ConCoc09

cano- HQKH01

Canô Hải quan Khánh Hoà