Các đề tài đã và đang thực hiện

Các đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng

Đề tài cấp Nhà nước

  1. Nghiên cứu chế tạo tàu đánh cá bằng vật liệu composite. Phối hợp cùng Trung tâm Polymer, ĐH Bách Khoa Tp HCM). Đã nghiệm thu tháng 6/1990. Sản phẩm là tàu vỏ composite đầu tiên của Việt Nam, ký hiệu VN-90.
  2. Nghiên cứu thiết kế công nghệ và thi công Ekranoplan tại Việt Nam. Phối hợp với Viện Khoa học Việt Nam. Đã nghiệm thu năm 2008

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

1. Nghiên cứu phương pháp gia cường cơ học cục bộ để bọc tàu vỏ gỗ bằng vật liệu composite. Mã số: B98-33-18-TĐ. Đã nghiệm thu năm 2000. Sản phẩm của đề tài là Quy trình bọc tàu vỏ gỗ bằng composite có cấu hình thay đổi theo chiều dài tàu. Bài báo đăng trên Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ Học Vật rắn Biến dạng Lần thứ 7. 8/2004 Bọc tàu vỏ gỗ bằng vật liệu composite.pdf

2. Nghiên cứu thiết kế mẫu tàu chở khách kiêm tuần tra bằng vật liệu composite phục vụ giao thông tuyến biển huyện đảo Cồn Cỏ với đất liền. Mã số:B2006-13-01-TĐ. Sản phẩm của đề tài là tàu tuần tra kiên chở khách Cồn Cỏ 01.

3.Nghiên cứu xác định tần số dao động tự do của tấm composite cốt sợi dùng trong kết cấu đáy tàu cá. Mã số: B-2002-33-23. Đã nghiệm thu tháng 8/2004. Sản phẩm của đề tài là phần mềm tính tần số dao động riêng của tấm composite cốt sợi. Bài báo đăng trên Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ Học Vật rắn Biến dạng Lần thứ 7. 8/2004. Tính tần số dao động riêng cụm kết cấu: Bệ máy-Đáy của tàu vỏ composite.pdf

Đề tài cấp Trường

1. Nghiên cứu thiết kế mẫu xuồng cấp cứu bằng vật liệu composite dùng cho tàu biển Việt Nam dưới 1000 tấn chạy tuyến quốc tế. Mã số: TR2005-33-06. Đã nghiệm thu năm 2005. Sản phẩm của đề tài là hồ sơ thiết kế xuồng cấp cứu RB-505. Bài báo Chế tạo xuồng cấp cứu bằng vật liệu composite.pdf

2. Nghiên cứu thiết kế tàu hai thân (Catamaran) vỏ bằng vật liệu composite phục vụ du lịch biển Khánh Hoà. Mã số: TR2008-13-04. Đã nghiệm thu năm 2008.

Các đề tài đang thực hiện

1. Đề tài cấp Bộ:”Nghiên cứu tính toán kết cấu tàu hai thân vỏ composite phục vụ du lịch biển”. Mã số: B2009-13-39. Sản phẩm của đề tài là quy trình tính kết cấu tàu hai thân vỏ composite. Bài báo đăng trên Tạp chí Đăng kiểm Việt nam 8/2009: Trang 22-25. Tính ổn định tai nạn CATAMARAN.pdf

2. Đề tài cấp Trường:”Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống toa lét bằng vật liệu composite xử lý vi sinh  lắp đặt trên tàu khách ven bờ”.

cano-ConCoc09a