VĂN HÓA UNINSHIP

GIÁ TRỊ UNINSHIP

Đối với cơ quan:                  Tuân thủ; Tận tụy; Trung thành; Tự hào.

Đối với công việc:               Kế hoạch; Chủ động, Nhiệt tình; Đam mê.

Đối với khách hàng:           Khả tín; Tôn trọng; Thân thiện ; Đúng mực.

Đối với đồng nghiệp:          Bình đẳng; Đoàn kết; Hòa thuận; Nhường nhịn.

Đối với bản thân:                Tinh tấn; Tự tin; Đổi mới; Trung thực.

Đối với xã hội:                      Đạo đức; Trách nhiệm.

 

UNINSHIP