NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trong những năm qua Phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy đã thực hiện nhiều dự án lớn cho các nhà máy đóng tàu và  nhà thầu xây dựng thuộc khu vực miền trung như: Công ty đóng tàu Dung Quất, Công ty đóng tàu Hyundai Vinashin, Công ty đóng tàu Nha trang, Công ty đóng tàu Cam Ranh, Công ty cổ phần xây lắp 1-Petrolimex, Công ty Z753, Tổng Công ty Sông Thu… Xem file