GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ XLNT

Sau gần 02 năm thiết kế, thi công, thử nghiệm, và hoàn thiện, ngày 30/7/2013 các thiết bị xử lý nước thải (XLNT) lắp đặt trên tàu khách phục vụ du lịch biển và trang bị cho các khu nuôi trồng thủy sản ven biển, bao gồm: thiết bị XLNT 01-UNINSHIP và thiết bị XLNT 03-UNINSHIP do UNINSHIP thiết kế và chế tạo đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp “Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm” như sau:

GCN 01

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂU SẢN PHẨM SỐ 00126/13CN03-02

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂU SẢN PHẨM SỐ 00126/13CN03-02

Với các giấy chứng nhận nêu trên, các thiết bị XLNT 01-UNINSHIP và XLNT 03-UNINSHIP đã hội đủ điều kiện để lắp đặt trên các tàu khách hoạt động ven biển Việt Nam. Trong đó thiết bị XLNT 01-UNINSHIP trang bị cho các tàu 50 khách hoạt động trong ngày, và thiết bị XLNT 03-UNINSHIP trang bị cho các tàu chở 34 khách hoạt động qua đêm. Các thiết bị trên cũng đủ điều kiện để lắp đặt cho khu nuôi trồng thủy sản trên biển, việc lựa chọn loại thiết bị phụ thuộc số người làm việc trên các khu nuôi trồng thủy sản.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC THIẾT BỊ XLNT DO UNINSHIP THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO:

1/ Thiết bị XLNT 01 UNINSHIP: là loại thiết bị công suất 300 – 360 lít/ngày.đêm trang bị cho các tàu du lịch ven biển 50 khách có hải trình trong ngày và các khu nuôi trồng thủy sản hoạt động ven biển, được thiết kế và chế tạo tại Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy – Đại học Nha Trang. Thiết bị này hoạt động trên phương pháp xử lý sinh học hiếu khí. Kết quả phân tích nước thải sau khi qua xử lý cho thấy khả năng xử lý hữu hiệu các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt. Với hiệu quả xử lý các chỉ tiêu > 85%, nước thải đầu ra không những đạt tiêu chuẩn cho phép loại B như yêu cầu mà còn thỏa mãn tiêu chuẩn loại A QCVN 14: 2008/BTNMT.

 KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

L x B x H

KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT NƯỚC THẢI SAU KHI XỬ LÝ
BOD5 Chất rắn lơ lửng Tổng coliforms
(m) Người Lít/ngày.đêm mg/l mg/l PMN/100ml
- Kích thước phủ bì: 1.4m x 0,8m x 0,9m 50 người, đi về trong ngày 300-360 ≤ 50 ≤ 100 < 5000

 

 

THIẾT BỊ XLNT 01-UNINSHIP

THIẾT BỊ XLNT 01-UNINSHIP:

2. Thiết bị XLNT 03-UNINSHIP: Thiết bị xử lý nước thải XLNT 03-UNINSHIP dùng cho tàu du lịch lưu trú trên Vịnh của Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy là thiết bị xử lý hoàn toàn theo phương pháp sinh học hiếu khí, được thiết kế và chế tạo đáp ứng đầy đủ các quy định của tổ chức hàng hải quốc tế IMO MEPC.2 (VI) – MARPOL 73/78 và thỏa mãn các chỉ tiêu về xử lý nước thải sinh hoạt của QCVN 14: 2008/BTNMT. Thiết bị có các thông số kỹ thuật như sau

CH THƯỚC THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

L x B x H

KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT NƯỚC THẢI SAU KHI XỬ LÝ
BOD5 Chất rắn lơ lửng Tổng coliforms
(m) Người Lít/ngày.đêm mg/l mg/l PMN/100ml
- Kích thước phủ bì: 1.9m x 1,55m x 1,45m

– Kích thước thiết kế: 1.6m x 1.25m x 1.25m (thể tích chứa 2,5m3)

≤ 34 người

 

+Nước thải nhà vệ sinh: 2200 lít/ngày.đêm

+Nước thải nhà tắm, bếp: 4000 lít/ngày.đêm

≤ 50 ≤ 100 < 5000

 

THIẾT BỊ XLNT 03-UNINSHIPTHIẾT BỊ XLNT 03-UNINSHIP

Các thiết bị XLNT01-UNINSHIP và XLNT 03-UNINSHIP là sản phẩm độc quyền của Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang (UNINSHIP). Hy vọng rằng với sự hoàn thiện về kỹ thuật cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn đối với thiết bị lắp đặt trên tàu, tình trạng ô nhiễm môi trường vùng ven biển như hiện nay sẽ được giải quyết nếu tàu khách phục vụ du lịch cũng như các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ được trang bị thiết bị xử lý nước thải này. Nếu được đưa vào áp dụng đại trà trong cộng đồng, chắc chắn thiết bị xử lý nước thải của UNINSHIP sẽ góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Để công nghệ sớm được chuyển giao và nhanh chóng đưa vào sử dụng, UNINSHIP mong muốn các địa phương quan tâm đầu tư, ứng dụng thiết bị này tại các tàu chở khách trên biển, cũng như các khu nuôi trồng thủy sản ven bờ.
Như vậy bài toán về kỹ thuật đã được UNINSHIP giải quyết khá triệt để, vấn đề còn lại là sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng như tinh thần trách nhiệm của các chủ phương tiện.

—————-

UNINSHIP