Sản phẩm

  • Tàu Minh Phú

    Cùng với sự phát triển của ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản, nhu cầu vận chuyển thủy sản từ nơi khai thác (các vuông tôm ở vùng sâu, vùng xa) đến các nhà máy chế biến ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày càng cao. Sự ra đời của seri tàu vận tải thủy sản đông lạnh Minh Phú vừa góp phần giải quyết nhu cầu này, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sử dụng phương tiện vận tải truyền thống (xe đông lạnh…)

  • Tàu KING YACHT

    Ngày 06/02/2009, Viện NCCT Tàu Thủy đã tiến hành hạ thủy tàu KING YACHT. Đây là tàu vỏ composite lớn nhất (tính đến thời điểm này) được Viện thiết kế và chế tạo. Là tàu vỏ composite đầu tiên ở Việt Nam thực hiện đồng thời 3 chức năng: Du lịch biển, Nhà hàng và Khách sạn.