Dịch vụ kiểm nghiệm và chuyển giao CN

  • DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU

    Kết quả thí nghiệm của VR LAB 02 được công nhận trên toàn cõi Việt Nam bởi VR (Đăng kiểm Việt Nam) và các cơ quan đăng kiểm nước ngoài như ABS (Mỹ), BV (Pháp), DNV (Na Uy), NK (Nhật), và là cơ sở để các Đăng kiểm viên đánh giá chất lượng sản phẩm composite, nhất là sản phẩm tàu thuyền; Tks

  • Kiểm nghiệm sức bền vật liệu, NDT- kiểm tra không phá huỷ ; Chuyển giao công nghệ

    Kiểm nghiệm Kiểm nghiệm sức bền (Uốn, kéo, nén, va đập) và độ lão hóa vật liệu Polyme-composite. Thực hiện NDT (Kiểm tra không phá huỷ) các kết cấu tàu thuyền. Chuyển giao công nghệ Hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ chế tạo vật liệu composite.   SHIP ANIMATION ——- UNINSHIP