Các đề tài đã và đang thực hiện

Từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiện nhiều đề tài liên quan đến vật liệu mới. Kết quả của các đề tài là cơ sở để chế tạo các sản phẩm chủ yếu của Viện, đồng thời là nền tảng để thực hiện các dự án Khoa học Công nghệ. Sau đây là một số đề tài chính.

Các đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng

Đề tài cấp Nhà nước

Nghiên cứu chế tạo tàu đánh cá bằng vật liệu composite. Phối hợp cùng Trung tâm Polymer, ĐH Bách Khoa Tp HCM). Đã nghiệm thu tháng 6/1990. Sản phẩm là tàu vỏ composite đầu tiên của Việt Nam, ký hiệu VN-90.