Các bể composite chuyên dụng chứa nước, hoá chất, dung môi…

Container bảo quản lạnh cho xe chuyên dụng

Container 01Container bảo quản lạnh cho xe chuyên dụng

container bảo quản lạnh cho xe chuyên dụng

container bảo quản lạnh cho xe chuyên dụng

container 07