Ảnh hưởng do chiều cao và góc phóng đến ứng xử của xuồng cứu sinh thả rơi tự do trong sóng điều hòa

xuồng cứu sinh

   Thời gian gần đây, xu hướng dùng xuồng cứu sinh thả rơi tự do (Free Fall Life Boat: FFLB) thông dụng hơn. Thực tế, có nhiều sự cố xảy khi xuồng cứu sinh được thả rơi theo phương pháp thông thường. Sự cố xảy ra hầu hết là khi có sóng to gió lớn: Xuồng đập vào mạn tàu khi đang thả rơi và người trong xuồng bị văng ra, bị thương và thậm chí thiệt mạng. Mặt khác, không thể hạ thủy xuồng nếu tàu mẹ đang nghiêng đáng kể, dây thả xuồng bị rối. Khi tiếp nước, nó có thể không thể di chuyển xa khỏi tàu gặp nạn nếu sóng to gió lớn liên tục đẩy xuồng về phía tàu mẹ hay động cơ không khởi động được. Tình huống càng nguy hiểm khi vùng hoạt động có nguy cơ cháy nổ.

FFLB03 a FFLB01 FFLB04

Nhiều nguy cơ thường xảy ra với xuồng cứu sinh thông thường đã được giảm đáng kể nhờ FFLB, do FFLB không ở trạng thái là là mặt nước. Các FFLB rơi tự do vào lòng biển tạo nên động năng. Động năng này đẩy xuồng xa khỏi tàu gặp nạn trong và sau khi xuyên vào biển FFLB di chuyển xa khỏi khu vực nguy hiểm ngay cả trong trường hợp động cơ của nó không hoạt động;

UNINSHIP biên dịch ” Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao phóng và góc phóng đến ứng xử của xuồng cứu sinh thả rơi tự do (Free Fall Life Boat: FFLB) trong sóng điều hòa”, công trình của M.M. Karim và cộng sự.

Trong công trình này, xuồng được xem là vật thể rắn, các phương trình vi phân chuyển động đối với 4 giai đoạn rơi

1.Trượt trên đường ray,
2.Quay,
3.Rơi tự do và
4. Xuyên vào nước)

được giải theo biến thời gian.

Nghiên cứu ứng xử của xuồng trong hai trường hợp:

1.Thay đổi chiều cao rơi (các chiều cao rơi lần lượt là: H = 1,5m; 1,75m và 2,0m) khi góc phóng không đổi (θ = 300);
2.Góc phóng thay đổi (góc phóng lần lượt là θ = 300, 400 và 600) khi chiều cao rơi ban đầu không đổi và bằng 1,75m.

Sóng điều hòa trong nghiên cứu này được chọn có biên độ γ = 0,5m và chu kỳ là τ = 2s.

Từ mô hình toán, có thể xác định độ dịch chuyển theo phương dọc, phương ngang, góc xoay của trục xuồng, tốc độ xuồng theo phương ngang và phương đứng, ở từng thời điểm khác nhau. Các lực thủy động và gia tốc theo phương pháp tuyến và phương dọc trục cũng được xác định. Trước tiên, phân tích được thực hiện trong nước tĩnh, và sau đó là trong sóng điều hòa. Trong tất cả các trường hợp ảnh hưởng của sóng điều hòa được thể hiện bằng cách so sánh kết quả với các giá trị nhận được trong nước tĩnh.

Mời quí vị quan tâm chia sẻ và tham khảo. Xem file

————-

UNINSHIP