Đề tài

 • XUỒNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  Với chất lượng vượt trội và giá thành hợp lý (khoảng 150 triệu đồng), Xuồng NTTS-01 đáp ứng được yêu cầu kinh tế – kỹ thuật đề ra, góp phần giải quyết nhu cầu của xã hội. UNINSHIP và Trường ĐHNT đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tks

 • THÀNH TỰU TỪ CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN TẠI UNINSHIP

  Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

 • GIẢI PHÁP HIỆN ĐẠI HÓA NGHỀ CÁ XA BỜ TỈNH KHÁNH HÒA

  Bộ NN và PTNT nhận định nghề cá của Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng chủ yếu là nghề cá nhân dân. Ngư nghiệp vẫn là khai thác kiểu đánh bắt truyền thống, hầu như không có công nghệ, tình trạng nhỏ lẻ, hiệu quả khai thác thấp. Toàn cảnh biển Đông của Việt Nam hiện nay buộc những người có trách nhiệm phải đặt ra những chiến lược cho biển đảo, cho ngư dân. Một ngư trường xa bờ trống vắng, thưa thớt như ngôi nhà thường xuyên vắng chủ là vô cùng bất lợi. Một bờ biển dài, có nhiều thuận lợi về nuôi trồng đánh bắt mà tàu thuyền èo uột. Việc đầu tư vì nhiều lý do, không có khả năng hoặc đã thất bại. Đấy chính là động lực của đội ngũ UNINSHIP hoạch định chiến lược phát triển và hiện đại hóa đội tàu cá Khánh Hòa.

 • Giới thiệu thiết bị XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG BỊ TRÊN TÀU THỦY HÀNH KHÁCH

  Thiết bị xử lý nước thải (TBXLNT) công suất 300 – 360 lít/24 giờ/50 người trang bị cho các tàu thủy du lịch ven biển có hải trình trong ngày, các vùng mặt biển ven bờ nuôi trồng thủy sản. TBXLNT DO UNINSHIP thiết kế chế tạo. Thiết bị vận hành theo nguyên tắc xử lý sinh học. Kết quả kiểm nghiệm nước thải đầu ra sau TBXLNT cho kết quả đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 14: 2008/BTNMT, trong khi yêu cầu chỉ cần đạt tiêu chuẩn loại B.

 • Các đề tài đã và đang thực hiện

  Từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiện nhiều đề tài liên quan đến vật liệu mới. Kết quả của các đề tài là cơ sở để chế tạo các sản phẩm chủ yếu của Viện, đồng thời là nền tảng để thực hiện các dự án Khoa học Công nghệ. Sau đây là một số đề tài chính.