Phòng thiết kế

  • Tính ổn định tàu thuyền theo cấp sóng, gió

    …Vấn đề đặt ra là trong thực tế, người sử dụng (nhất là ngư dân) thường muốn biết tàu hoạt động an toàn trong điều kiện sóng gió cấp bao nhiêu – theo như thực tế đại lượng thường sử dụng của cơ quan dự báo thời tiết là tình trạng biển tàu đang hoạt động là sóng, gió cấp n nào đó. Bài viết này nhằm cung cấp cho bạn đọc quan tâm mối quan hệ giữa cấp sóng gió và áp lực gió tương ứng, đồng thời vận dụng quy định mới nhất của Đăng kiểm Việt Nam, khẳng định tàu có thể đảm bảo ổn tính trong điều kiện sóng, gió cấp nào?